Bijdragen aan een gezonde

en veilige werkomgeving

Maeslantkering: borgen van de integrale veiligheid tijdens beheer- en onderhoudswerkzaamheden

De Maeslantkering ligt in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland en werd in de jaren ’90 gebouwd om bij storm inwoners van en industriegebieden in Zuid-Holland te beschermen tegen het hoge water. Samen met de Hartelkering en de dijkverbreding Rozenburg vormt de Maeslantkering de Europoortkering.

De vraag

Rijkswaterstaat heeft een raamovereenkomst met INNOCY voor het leveren van veiligheidsproducten en -diensten. Binnen dit raamcontract is INNOCY gevraagd om voor een periode van vier jaar samen met de projectorganisatie van Rijkswaterstaat bij te dragen aan een gezonde en veilige werkomgeving tijdens beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan zowel de Maeslantkering als de Hartelkering.

De oplossing

Het onderhoud aan de beide keringen wordt uitgevoerd tussen april en september, als de kans op hoog water heel klein is. Op één dag kunnen soms wel tien verschillende hoofd- of onderaannemers aan het werk zijn. Ieder onderhoudsproject heeft zijn eigen veiligheidsrisico’s, en daarnaast zijn er ook veel werkzaamheden en risico’s die elkaar raken. Aan INNOCY de taak om hier het overzicht over te houden en te zorgen dat de omgeving veilig is. Dat doen we niet alleen door het lopen van veiligheidsrondes, het houden van toetsingen en advies aan het projectteam, maar ook door te werken aan veiligheidsbewustwording en een veiligheidscultuur.

Het resultaat

Gedurende de onderhoudsperiode zijn de Maeslantkering en Hartelkering veilige werkomgevingen voor iedereen die er onderhouds- of beheerwerkzaamheden moet uitvoeren.

Relevante projecten

Renovatie Koningstunnel

Siemens-Heijmans

Renovatie Koningstunnel

BEKIJK PROJECT

Schiphol: operationeel tunnelbeheerder tijdens renovatie

Schiphol

Schiphol: operationeel tunnelbeheerder tijdens renovatie

BEKIJK PROJECT
Scroll naar boven