Academy

Stilstand is achteruitgang! INNOCY investeert continu in de opleiding en ontwikkeling van onze eigen collega’s. Door kennisontwikkeling en kennisdeling binnen INNOCY en met onze partners borgen we onze koppositie in de markt en innovatie in de branche. Vanuit ons enthousiasme om onze inhoudelijke kennis te delen hebben we INNOCY Academy opgericht.

Binnen de academy ontwikkelen we verschillende opleidingen en cursussen om onze kennis van Veiligheid, RAMS, Asset Management en Tunnelveiligheid uit te dragen, zowel binnen als buiten onze organisatie.

Wij geloven in de kracht van samenwerken en samen verder komen in ons vakgebied.  Neem en kijkje bij de verschillende cursussen en opleidingen en neem bij interesse contact met ons op!

Cursus Tunnelveiligheid

Waarom is het zo lastig om een tunnel opengesteld te krijgen? Bij brand in een tunnel vlucht iedereen meteen weg van de brand, toch? Hoe zit het vergunningen-proces eigenlijk in elkaar?

Zomaar een paar vragen waar niet eenvoudig een antwoord op te geven is. De cursus Tunnelveiligheid van INNOCY geeft inzicht in wat Tunnelveiligheid inhoudt en antwoord op dit soort vragen.

Cursus Asset Management

Cursus Assetmanagement Innocy

In de cursus asset management wordt op interactieve wijze het theoretische kader van asset management (o.a. op basis van de ISO 55000-norm) behandeld. Met behulp van inbreng van de deelnemers zelf wordt met praktijkvoorbeelden geschetst hoe asset management in de praktijk waarde kan toevoegen binnen uw organisatie. De cursus kan worden afgesloten met een door “the IAM” erkend examen.

Opleiding CO-TTI Railcenter

INNOCY werkt al jaren prettig samen met Railcenter voor de opleiding ‘Calamiteiten Operator Tunnel Technische Installaties’ (CO-TTI) en de herinstructie voor operators.

Railcenter heeft net als INNOCY als doel om kennis te delen, nieuwe kennis op te doen en mensen op te leiden. De opleiding CO-TT leert operators hoe ze tunneltechnische installaties (TTI) moeten bedienen en behandelt de achtergronden, processen, veiligheidsfilosofie en bijzonderheden van specifieke tunnels.

Scroll naar boven