Tunnelveiligheid in

theorie & praktijk

Cursus Tunnelveiligheid

De cursus Tunnelveiligheid geeft inzicht in wat Tunnelveiligheid inhoudt, de veiligheidsrisico’s in tunnels, welke veiligheidsmaatregelen er in tunnels genomen kunnen worden en hoe Tunnelveiligheid is geborgd in de wet- en regelgeving. 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor engineers, projectleiders en adviseurs die actief (willen) zijn in tunnelprojecten en meer willen weten over de achtergronden van Tunnelveiligheid.

Inhoud

De cursus is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Veiligheidsrisico’s in tunnels
  • Hoe maak je een tunnel veiliger?
  • Tunnelveiligheid verankerd in de wetgeving
  • Vergunningenproces
  • Landelijke tunnelstandaard
  • Hoe werkt een (Nederlandse) veilige tunnel

Hoe maak je een tunnel veiliger

Risico is het product van kans x gevolg. Met dit gegeven wordt uitgelegd waarom de risico’s in tunnels groter zijn dan op de open weg. Aan de hand van het Vlinderdas (BowTie) model wordt uitgelegd welke maatregelen genomen kunnen worden om zowel de kans op een gevaarlijke situatie als het gevolg daarvan de verkleinen.

Verankering Tunnelveiligheid in wet- en regelgeving

Naar aanleiding van de grote tunnelrampen eind jaren ’90, begin jaren ’00 is er strengere wet- en regelgeving gekomen waaraan tunnels in Europa aan moeten voldoen. Op een overzichtelijke manier wordt uitgelegd welke wet- en regelgeving van toepassing is voor tunnels en hoe deze samenhangt. Ook worden de diverse standaarden, zoals de Landelijke Tunnelstandaard toegelicht.

Vergunningenproces

Voor tunnels is een eigen vergunningenproces van toepassing met de daarbij behorende documentatie (indieningsvereisten). Welke vergunningen op welk moment benodigd zijn en welke gegevens hierbij aangeleverd dienen te worden, wordt u uitgelegd aan de hand van wetgeving en de daarbij behorende leidraden.

Overige informatie

Hier vind u alle praktische informatie over de cursus.

  • Duur: De cursusduur bedraagt 1 dagdeel.
  • Kosten: De kosten van de cursus bedragen € 500,-
  • Locatie: De cursus wordt georganiseerd op het kantoor van INNOCY; Heemsteedseweg 24 in Houten

Workshop Assetmanagement

Wilt u meer weten of wilt u zich opgeven? Laat dan uw contactgegevens achter. Dan nemen wij z.s.m. contact met u op.

Scroll naar boven