INNOCY heeft

veiligheid in haar DNA

Veiligheid

Veiligheid wordt steeds belangrijker en krijgt een steeds grotere rol binnen infra projecten. De veiligheid moet tijdens de bouw en ingebruikname van objecten continu, en met een hoge mate van zekerheid, aantoonbaar geborgd zijn. INNOCY heeft veiligheid in haar DNA en is gespecialiseerd in diverse veiligheidsaspecten. Vanuit integrale veiligheid richten wij ons op het proces en met diverse specialisaties duiken we de inhoud (product) in.

INNOCY is gespecialiseerd in veiligheid

Binnen de infrawereld lopen tunnels voorop als het gaat om veiligheid. INNOCY stond aan de wieg van deze ontwikkeling tijdens de realisatie van de Westerscheldetunnel en was betrokken bij het opstellen van de landelijke veiligheidsrichtlijnen rondom tunnel veiligheid. Die kennis en ervaring passen we nu toe bij meerdere complexe infra projecten. We borgen tijdens de diverse levensstadia dat uw asset veilig gerealiseerd wordt, veilig is voor gebruik en veilig is in haar omgeving. We leiden uw medewerkers op om de assets veilig te bedienen en baseren ons hierbij op het juist toepassing van (al dan niet) afgeleide wetgeving als voorschriften, normen en ontwerpuitgangspunten. Na de ingebruikname toetsen we of uw asset nog steeds voldoet aan de veiligheidseisen en wet- en regelgeving.

Ons aanbod

Integrale veiligheid

 • Diensten als manager integrale veiligheid, V&G coördinator.
 • Opstellen en actualiseren Integraal veiligheidsplan
 • Het ontwikkelen, implementeren en coördineren van veiligheidsbeleid.
 • Signaleren en agenderen van veiligheidsontwikkelingen.
 • Adviseren bij veiligheidsvraagstukken.
 • Verrichten van project- en managementtaken bij veiligheidsbeleid.
 • Uitvoeren van veiligheidsaudits
 • Uitvoeren en rapporteren van veiligheidsinspecties op de projectlocatie.
 • Begeleiden van Safety Walks voor het hogere management van projecten.
 • Opstellen en actualiseren van IV-plannen, RI&E en IV-dossiers.
 • Opstellen van veiligheidsrapportages
 • Incidentregistratie, monitoring, analyse en afhandeling.
 • Voorlichting, opleiding en advies op IV-gebied (o.b.v. wet –en regelgeving).

Arbeidsveiligheid

 • Uitvoeren van audits en safety-walks 
 • Opstellen en actualiseren V&G-plan
 • Opstellen en actualiseren RI&E
 • Begeleiding bij het voldoen aan arbeidswet -en regelgeving.
 • Opstellen en actueel houden van veiligheidsdocumentatie als veiligheids(deel) plannen en dossiers
 • Diensten als manager integrale veiligheid, V&G-coördinator, hoger veiligheidskundige.

Tunnelveiligheid

 • Opstellen en actueel houden van veiligheidsdocumentatie als onderdeel van het tunnelveiligheidsdossier.  
 • Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO) van spoor, wegtunnels, bruggen, sluizen en verkeersmanagement (we ontwikkelen en geven opleidingen en instructies). 
 • We leveren een opleidings- en trainingssysteem waarmee in een realistische omgeving scenario’s getraind kunnen worden.
 • Begeleiden omgevings- en openstelling vergunningstrajecten.
 • Diensten als (tunnel)veiligheidsadviseur, (tunnel)veiligheidsbeambte en (tunnel)beheerders. 

Machineveiligheid

 • Advies en beoordelen van het ontwerp aan de machinerichtlijn.
 • Opstellen en actualiseren Technisch constructiedossier
 • Opstellen en actualiseren Machineveiligheidsplan
 • Coördinatie CE-markering kunstwerken
 • CE-audits kunstwerken

Verkeersveiligheid

 • Verkeersveiligheidsscans/audits.
 • Verkeersveiligheidsadvies op basis van CROW, NOA, ROA.
 • Human factors analyse.
 • Toets veiligheidsbeleving (met behulp van 3D-simulaties).

Recente veiligheidsprojecten

Renovatie Koningstunnel

Siemens-Heijmans

Renovatie Koningstunnel

BEKIJK PROJECT

Maeslantkering: borgen van de integrale veiligheid

Rijkswaterstaat

Maeslantkering: borgen van de integrale veiligheid

BEKIJK PROJECT

Schiphol: operationeel tunnelbeheerder tijdens renovatie

Schiphol

Schiphol: operationeel tunnelbeheerder tijdens renovatie

BEKIJK PROJECT

Een greep uit de projecten van onze veiligheidsspecialisten

 • Versterking Houtribdijk
 • Nieuwe Sluis Terneuzen
 • Maeslantkering en Hartelkering Beheer en onderhoud keringen
 • Zee & Delta (RI&E)
 • BAAK
 • Koningstunnel (tunnelveiligheid & OTO)
 • Koning Willem Alexander tunnel (OTO)
 • RijnlandRoute (tunnelveiligheid)
 • Openstellingsvergunning Abdijtunnel & Schipholtunnel
 • Schipholtunnels (Tunnelbeheer & veiligheidsbeambte Buitenveldert Tunnel en Kaagbaantunnel)
Meer weten over onze veiligheidsdiensten? Oscar vertelt je graag meer!
Oscar Ewaart
Scroll naar boven