Invloed hebben op (on)veilig gedrag

Het gedrag van een mens wordt beïnvloed door omgevingsfactoren en door persoonlijke kenmerken. Binnen deze twee hoofdzaken spelen allerlei factoren mee die een aandeel hebben in de sturing van een bepaald gedrag. Blog door Midas Luijer – Adviseur (integrale) Veiligheid bij INNOCY.

Het is belangrijk om eerst vast te stellen wanneer we spreken van veilig en onveilig gedrag. Wat voor de één veilig is, kan voor een ander als onveilig gezien worden. Dat proberen we vast te stellen in bijvoorbeeld huisregels of een Veiligheid & Gezondheidsplan.

Omgevingsfactoren & persoonlijke kenmerken

Als veiligheidskundige zie ik in de praktijk ontzettend veel factoren die invloed hebben op (on)veilig gedrag en die te relateren zijn aan omgevingsfactoren en persoonlijke kenmerken. Factoren als ‘organisatiecultuur’, ‘sociale relaties’, ‘onderlinge communicatie’, ‘opleiding’ en leiderschap (voorbeeldgedrag) zijn invloeden vanuit de omgeving die gevolgen hebben op (veilig) gedrag.

Bij persoonlijke kenmerken hebben lichamelijke factoren (gezondheid, fitheid), psychische factoren en sociale factoren belangrijke invloed op veilig of onveilig gedrag. Vanuit mijn rol als Veiligheidsdeskundige spreek ik veel verschillende mensen die dagelijks blootgesteld worden aan veiligheidsrisico’s. De diversiteit aan kennis & ervaring, motivatie, persoonlijkheden, standpunten en overtuigingen vliegen je om de oren. Dat maakt mijn werk enorm uitdagend en divers, maar vraagt ook om aanpassingsvermogen, empathisch vermogen en geduld. Met name als het om gedragsverandering gaat is geduld cruciaal. Wilt u invloed of grip krijgen op veilig gedrag dan is mijn advies om te focussen op één aandachtsgebied (bijv. sociale relaties of communicatie) en daar interventies op uit te voeren.

Eigen verantwoordelijkheid

Tot slot geloof ik sterk in de kracht van eigen verantwoordelijkheid en het opleggen van zo min mogelijk regeltjes. Uiteindelijk ligt de sleutel voor veilig gedrag bij het doorbreken van gewoontegedrag en het creëren van bewustwording van onveilig gedrag door een spiegel voor te houden en mensen uit te dagen zelf na te denken over hun eigen handelen.

Neem contact op!

Wilt u meer weten over de ervaringen van Midas als veiligheidskundige of ben je opzoek naar advies over hoe meer invloed te krijgen op een beter veiligheidsklimaat binnen jouw organisatie, neem dan contact op met Midas via midas.luijer@innocy.nl.

Scroll naar boven