RAMS-dienstverlening: Het optimum tussen risico’s, kosten en prestaties in Asset Management

Of het nu gaat om een tunnel, sluis of machine, asset owners hebben als doel de optimale balans te vinden in de aspecten life cycle kosten, risico’s en prestaties. Dat vraagt om een integrale blik bij zowel de realisatie als de renovatie van infrastructurele assets. Op welke manier draagt RAMS bij aan de businesscase?

Infrastructurele assets moeten voldoen aan hoge eisen op het gebied van betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Dit wordt ingevuld met RAMS, wat staat voor reliability, availability, maintainability en safety. Het behelst alle activiteiten die verbonden zijn aan het optimaliseren van de levensduur van assets in relatie tot de gewenste performance, de gestelde eisen en wet- en regelgeving. Dit begint al in het ontwerp, waarin de RAMS-engineer sturend is in de benodigde bedrijfszekerheid en beschikbaarheid van componenten. Aansluitend volgt het bepalen van de juiste mix aan onderhoudsstrategieën en -procedures. Daarbij moet voor ieder detail aandacht zijn, tot en met het borgen dat de juiste reservedelen op voorraad liggen en de juiste gereedschappen beschikbaar zijn.

Waar opdrachtgevers in het verleden vooral RAMS-diensten inkochten bij nieuwbouwprojecten, doen ze dat de laatste jaren ook steeds vaker bij renovatietrajecten, ziet Bram ten Klei, directeur en consultant bij INNOCY. “Dat is niet zo vreemd, want als je kijkt naar de Nederlandse weg- en waterinfrastructuur, liggen de uitdagingen de komende jaren vooral op renovatie.” Bovendien zijn de renovatieprojecten veel complexer dan nieuwbouw, want het is verbouwen met de winkel open. De RAMS-activiteiten hebben bij renovatie daarom niet alleen betrekking op de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid van de assets in de toekomst, maar ook tijdens de renovatie. Denk aan een veilige doorstroming van verkeer als je één van de twee tunnelbuizen afsluit voor werkzaamheden. Of aan het beperken van de hinder voor het scheepvaartverkeer als je een sluis renoveert.

“Waar opdrachtgevers in het verleden vooral RAMS-diensten inkochten bij nieuwbouwprojecten, doen ze dat de laatste jaren ook steeds vaker bij renovatietrajecten. Daar liggen de komende jaren de uitdagingen voor de Nederlandse weg- en waterinfrastructuur.”

Innovatie en duurzaamheid

RAMS gaat primair om het beheersen van mogelijk op te treden storingen en defecten en het managen van de fysieke en economische risico’s. Maar RAMS gaat ook meer en meer om innovatie. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid, zegt RAMS-engineer Pim Lodestijn. “Middels een RAMS-analyse maken we onder meer het faalrisico van componenten inzichtelijk. Naast bedrijfszekerheid nemen we ook het duurzaamheidsaspect mee. Bijvoorbeeld, indien we componenten met een lager energieverbruik toepassen kan ook een noodstroomaggregaat verkleind of misschien wel ingericht worden met een duurzamer alternatief zoals een UPS op basis van accu’s. En dan sla je drie vliegen in één klap: je kunt een asset op deze manier minder kwetsbaar maken voor stroomstoringen, je verlaagt de energiekosten én je draagt bij aan duurzaamheid.”

Reserveonderdelenstrategie

Gelukkig zien opdrachtgevers dit ook en vragen ze INNOCY steeds eerder in het project om mee te denken, vaak al in de VoorOntwerp-fase of zelfs al in de tenderfase. Daarmee voorkom je dat je later spijt krijgt van eerder gemaakte keuzes, zegt RAMS-engineer Thijs van den Eerenbeemt. Hij werkt momenteel aan diverse RAMS/LCC- studies voor meerdere tunnels. “Een van de dingen waar we in de Ontwerpfase al over meedenken is de reserveonderdelenstrategie: welke onderdelen moet je op voorraad leggen en welke kun je bij een leverancier bestellen op het moment dat ze gefaald zijn? Een van de vraagstukken die daar impact op heeft is waar de onderdelen worden geproduceerd: dicht bij huis in Nederland of Duitsland, of in China? Onderdelen van Nederlandse makelij kunnen in aanschaf misschien duurder zijn, maar als de leverancier een voorraad reserveonderdelen aanhoudt, kan die keus op termijn wel eens veel voordeliger uitpakken.”

Bij de verbreding van de weg Schiphol – Amsterdam – Almere heeft INNOCY zelfs al meegeschreven aan de aanbesteding. Op basis van de life cycle benadering, waarbij de kosten, risico’s en prestaties voor langere termijn afgewogen worden, hebben we een optimum gevonden tussen de kosten en baten tijdens het project en tijdens de onderhoudsperiode die daarna volgt.

Integrale blik

Het is deze integrale manier van kijken die meerwaarde levert, zegt Lodestijn. “Projecten bestaan uit allemaal losse brokjes. Verschillende partijen ontwerpen een onderdeel en al die onderdelen moeten bij elkaar komen. Bovendien kijken ontwerpers met een heel andere blik dan onderhoudsmonteurs. Ze houden over het algemeen minder rekening met de lange termijn en denken puur functioneel. Je komt trouwens ook het andere uiterste tegen: dan denken ze zo super robuust dat het project nauwelijks nog uit te voeren is, of dat je door de complexiteit die ermee gepaard gaat juist nieuwe risico’s introduceert. Wij brengen opheldering in de gewenste ontwerprobuustheid en denken integraal. Voldoet het ontwerp? Is het veilig genoeg? Zijn ketens niet te onbetrouwbaar? Zitten er geen zwakke componenten in? Hoe zit het met de beschikbaarheid van de asset? Welke onderhoudsstrategieën moeten we combineren om geplande en ongeplande downtime te minimaliseren?”

Het resultaat is dat opdrachtgevers een plan krijgen voor nieuwbouw en renovatie dat rekening houdt met de life cycle kosten tijdens de renovatieperiode en na ingebruikname. Een plan dat deze kosten in evenwicht brengt met de gestelde criteria op het gebied van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid. “Als wij ons werk goed doen, dan besparen wij voor de opdrachtgever kosten, terwijl we vaak tegelijkertijd de prestaties en het risicoprofiel kunnen verbeteren door slimmere keuzes te maken.”

Contact

Wilt u meer weten over verder praten over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op met Bram ten Klei via bram.ten.klei@innocy.nl.
Scroll naar boven