Kijkje in de keuken van een dataspecialist

“De infrastructuursector is superinteressant terrein”, zegt Michel Solognier, Dataspecialist bij INNOCY. “In deze sector is gigantisch veel data beschikbaar. Dat betekent dat er ook veel mogelijkheden zijn om nuttige praktijkinzichten uit deze gegevens te halen. Binnen INNOCY krijg ik alle vrijheid om die datakansen in de infrasector te verzilveren.”

Als Dataspecialist binnen de pijler Data en Informatie van INNOCY houdt Michel zich bezig met de ontwikkeling van datagedreven werken binnen de infrasector. In zijn dagelijkse werk kijkt Michel vooral hoe hij met data het asset management van infraprojecten zoals tunnels, wegtrajecten en bruggen kan verbeteren. Waarom heeft hij voor deze functie gekozen en wat houdt zijn werk in?

Hoe word je een dataspecialist?

“Ik heb Chemical Engineering gestudeerd – niet wat je direct zou verwachten”, vertelt Michel. Tijdens zijn afstudeerstage bij Waternet maakte hij kennis met asset management. Het waterbedrijf wilde weten hoe ze de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van assets kunnen kwantificeren. Aan Michel de taak om dat uit te zoeken. “Toen merkte ik hoe interessant het is om met een andere blik naar assets te kijken. Daarom ben ik daarna als maintenance engineer bij Schiphol gaan werken”, vertelt Michel. Daar ontdekte hij hoe belangrijk data-analyse is bij het nemen van de juiste technische beslissingen.

Een logische stap

De volgende stap in zijn loopbaan zette Michel bij INNOCY. “Eigenlijk was dat heel logisch” legt Michel uit. “Want hier kan ik het beste van twee werelden combineren: asset management en data-analyse. Bovendien is INNOCY een soort hub van alle specialismen die invloed uitoefenen op de levenscyclus van een object. Daardoor leren we continu van elkaar. Juist dat is belangrijk voor mij om antwoord te krijgen op vragen als ‘welke uitdagingen spelen er bij een project?’ en ‘wat zijn de oorzaken daarvan?” Als Dataspecialist bij dit advies- en ingenieursbureau helpt Michel beheerders en eigenaren van bijvoorbeeld tunnels, bruggen, spoorzones, snelwegtrajecten en sluizen om het onderhoud aan deze objecten zo goed mogelijk uit te voeren. ‘Goed’ betekent in dit geval; zo efficiënt mogelijk, met zo min mogelijk impact op de veiligheid en beschikbaarheid.

“Data-analyse bij infrastructuurprojecten is nog redelijk onontgonnen gebied. Bij INNOCY kan ik daar zelf, vanuit mijn expertise in zowel asset management als data-analyse, richting aan geven.”

 
Onontgonnen gebied

“De vrijheid bij INNOCY sprak mij meteen aan”, gaat Michel verder. “Data-analyse bij infrastructuurprojecten is nog redelijk onontgonnen gebied. Bij INNOCY kan ik daar zelf, vanuit mijn expertise in zowel asset management als data-analyse, richting aan geven.” INNOCY heeft zelfs een aparte pijler daarvoor opgericht onder de naam ‘Data en Informatie’. “Wat ook erg fijn is; er is weinig hiërarchie binnen ons bedrijf. Ik kan op iedereen afstappen om mee te denken. En op hun beurt komen collega’s ook vaak bij mij met vragen over data. Dus de vrijheid om mijn vakgebied binnen de infra verder uit te bouwen, krijg ik niet alleen op papier, maar zeker ook in de praktijk.”

Blijven leren

“Bij INNOCY willen we blijven leren en innoveren. Daarom kijk ik ook vaak over de schutting, naar andere sectoren. Hoe gebruikt bijvoorbeeld een financiële instelling data-analyse bij fraudedetectie?” Michel wil ook op andere manieren zijn kennis blijven verbreden. “Zo volg ik momenteel een cursus softwareontwikkeling. We gaan namelijk een eigen tool bouwen om objectdata door een hele organisatie heen te kunnen ontsluiten, vanaf het ontwerp tot de bouw en het onderhoud.”

Wat doet een dataspecialist voor de infra?

Data speelt een belangrijke rol bij asset management voor de infrastructuur. Door de juiste informatie uit gegevens te halen, kun je voorspellen wanneer, welk onderhoud aan welk onderdeel nodig is. In zijn werk Michel gaat nog een stap verder: “Ik help klanten om de juiste businessvragen te stellen. Wanneer moet je beginnen om een ophaalbrug te koelen? Hoe komt het dat een spoortraject vaker gestremd is dan verwacht? En hoe maken we een tunnel zo veilig mogelijk met zo min mogelijk concessies aan de doorstroming?

Complete levenscyclus

Dankzij data-analyse is Michel ook in staat verder te kijken dan de korte termijn. “Bij INNOCY willen we de complete levensloop van een object meenemen. Bijvoorbeeld door inzichten uit onderhoud te vertalen naar de ontwerpfase: kunnen we het ontwerp van een camera, stellage of bruginstallatie zo aanpassen dat we een toekomstig onderhoudsprobleem voorkomen?” Het werk van Michel vergt veel analytisch vermogen. “Nadat ik de klant heb geholpen met de juiste businessvragen te stellen, ga ik terug redeneren: welke data en informatie heb ik nodig om deze vragen te beantwoorden?”

Als Dataspecialist moet je analytisch en conceptueel goed zijn. Een flinke dosis nieuwsgierigheid is ook handig. “Pas als je begrijpt hoe een waterkering, spoorwegovergang of tunnelventilatie werkt, kun je klanten echt helpen om de juiste vragen te stellen en te beantwoorden”, licht Michel toe. Kunnen samenwerken is ook belangrijk. “Met alleen gegevens, ben je als datawetenschapper nog nergens. Pas als ik mijn vak integreer in de klantbusiness, kan ik meerwaarde bieden door mee te denken en te adviseren. Ook dat maakt mijn baan zo leuk.”

Interesse?

Ben je op zoek naar een baan op het snijvlak van engineering en data-analyse? Neem contact op met Jasper Staadegaard voor de mogelijkheden.
Scroll naar boven