Software hergebruiken in

ontwikkel- en testtrajecten

Transwarp: efficiënter ontwikkelen en testen van infrastructuursoftware

Tunnels, bruggen, sluizen; voor ieder infrastructuurproject wordt software ontwikkeld. Het zijn altijd maatwerkapplicaties, maar 80 procent is min of meer standaard. Om hergebruik te stimuleren in zowel het ontwikkel- als het testtraject, heeft INNOCY Transwarp ontwikkeld. Transwarp biedt meerwaarde op onder andere de volgende punten:
  • TransWarp ondersteunt het V&V-proces door eenvoudig de actuele status te laten zien van de eisen, risico’s en andere aspecten die worden meegenomen in een project;
  • Transwarp is opgebouwd om herbruikbare testscripts, processen en risico’s te borgen voor vervolgprojecten, zodat het echte engineeringswerk overblijft en de standaardwerkzaamheden (80%) niet telkens opnieuw hoeven te gebeuren. Hierdoor kan sneller en met hogere kwaliteit worden gewerkt en meer aandacht worden besteed aan de aspecten die ertoe doen.
  • Transwarp kan automatisch testscripts doorlopen doordat op technisch vlak meerdere koppelingen mogelijk zijn. Deze scripts kunnen leesbaar en met de juiste aantoonbaarheid gegenereerd en uitgevoerd worden.
  • In een 3D-model kunnen scenario’s worden gesimuleerd, zoals een autobrand of ongeluk in een tunnel. Deze scenario’s kunnen worden gebruikt om de software te testen en daarnaast ook om operators te trainen, niet alleen in het gebruik van de software maar ook in welke beslissingen ze op welk moment moeten nemen.
Scroll naar boven