Grip op datastromen van assets in de Gaasperdammertunnel

In opdracht van Rijkswaterstaat onderhoudt aannemerscombinatie IXAS de Gaasperdammertunnel.  IXAS is het consortium dat het project A9 Gaasperdammerweg heeft uitgevoerd en nu voor 20 jaar verantwoordelijk is voor het onderhoud van A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen. Een belangrijk onderdeel van dit project is een drie kilometer lange landtunnel, waardoor de leefbaarheid van het gebied fors wordt verbeterd.

INNOCY heeft voor IXAS het asset monitoring-platform Joost ingericht om de huidige status van objecten in de tunnel real-time te monitoren. Met Tessa krijgt IXAS bovendien voorspellende inzichten in wanneer bepaalde objecten of onderdelen daarvan aan onderhoud toe zijn.

Grip op datastromen

Onlangs heeft Innocy dit succesvol uitgebreid met haar storingsanalyse tool wat gebruik maakt van Power BI en opgeleverd aan IXAS. “Dit is een uitbreiding op onze realtime monitoringstool Joost & Tessa waar IXAS gebruik van maakt. Vanaf nu is het mogelijk een koppeling te maken met Power BI.

Deze koppeling helpt het assetmanagement team overzicht te houden op de stroom aan data en faciliteert het onttrekken van de benodigde sturingsinformatie.” Ligt Michel Solognier, data specialist bij INNOCY toe. Hiermee houdt IXAS grip op de datastromen die door de circa 875 unieke assets in de tunnel gegenereerd worden.

"Deze koppeling helpt het assetmanagement team overzicht te houden op de stroom aan data en faciliteert het onttrekken van de benodigde sturingsinformatie.”

Integratie data-domein met assetmanagement domein

Vanuit Innocy snappen we wat het assetmanagement team wil bereiken. De grootste winst zit in het integreren van het data-domein met het assetmanagement domein. Data zijn op zichzelf een asset waarmee je waarde kan creëren. Deze mentaliteit wordt nog niet door alle organisaties binnen de Infra-sector geadopteerd. Bij IXAS brengen we dit in praktijk door het faciliteren van de analyse van grote datasets, de voorspelling van faalpatronen en het combineren van stuurinformatie. “Het assetmanagement team van IXAS opereert op capability level 4 (volgens de NEN-ISO 15504 standaard). Dit betekent dat we kunnen voorspellen waar de pijnpunten komen te liggen. Hierdoor zijn we in staat om onze onderhoudsstrategie constant aan te passen en verder te optimaliseren. Omdat IXAS de langste landtunnel van Nederland in haar beheer heeft, gaat dit gepaard met een enorme hoeveelheid aan data. De tools van Innocy vormen een belangrijke stap in het vertalen en categoriseren van deze data” ir. R. Rolf Kelderman – Assetmanager bij IXAS.

IXAS INNOCY Gaasperdammertunnel
Scroll naar boven