INNOCY neemt een

veelzijdige rol in

Qirion: de stap naar datagedreven netbeheer en resultaatgericht onderhoud

Qirion, voorheen Liandon, is expert in het ontwikkelen en onderhouden van veranderende energienetten voor haar twee opdrachtgevers: Liander en Tennet. Als proactieve partner wil Qirion haar opdrachtgevers op alle vlakken ontzorgen. Resultaatgericht onderhoud is daar één van de speerpunten in.

De vraag

Qirion vroeg INNOCY om mee te denken over de transitie naar resultaatgericht onderhoud: waar ga je op sturen? Hoe weet je wat de kwaliteit van je data is? Hoe richt je één centraal dataplatform en één datamodel in? Met als doel om niet langer reactief onderhoud te plegen, maar proactief en voorspellend te kunnen plannen zodat er meer rust in de organisatie komt en de kosten voor onderhoud dalen.

De oplossing

INNOCY heeft hierin de rol van adviseur, coach en sparringpartner vervuld voor de interne projectleider. Vanuit onze externe blik hebben wij de vertaalslag gemaakt van de ambities op strategisch niveau naar wat dit betekent voor mensen, processen en technologie. We hebben vragen beantwoord zoals: welke data heeft Qirion nodig om resultaatgericht onderhoud te kunnen plannen? Hoe krijg je de data uit het veld in een systeem? Hoe zorgen we ervoor dat de datakwaliteit is geborgd?

Het resultaat

Qirion koos ervoor om klein te beginnen. De eerste stap was het in beeld brengen van de databehoefte om tot gedegen besluitvorming te kunnen komen. We hebben niet alleen bedacht hoe Qirion de data kan omzetten in rapportages, maar ook hoe we de ontwikkeling naar resultaatgericht onderhoud gebruiken om de mensen mee te krijgen in het totale proces van verandering. Draagvlak van strategisch tot operationeel niveau is essentieel voor een dergelijke verandering.

Relevante projecten

iCentrale: outsourcen van bediencentrales

Het landelijk programma iCentrale

iCentrale: outsourcen van bediencentrales

BEKIJK PROJECT
Scroll naar boven