INNOCY ontwikkelt een duurzame

en lange termijn strategie

Infra Development

De infra- en mobiliteitssector verandert in hoog tempo. De sector wordt data-intensiever door ontwikkelingen als digitalisering, automatisering, het gebruik van algoritmen en de komst van de deel- en platformeconomie. Daarnaast dwingt de maatschappij asset owners om rekening te houden met thema’s als mobiliteit, duurzaamheid, klimaatverandering, grondstoffenschaarste, verstedelijking en smart cities. Deze veranderingen roepen bij asset owners nieuwe strategische vraagstukken op. Het zijn vraagstukken en thema’s waar je niet iedere dag bij stilstaat. De impact is echter zo groot, dat actie ondernemen onontkoombaar is: asset owners moeten waarde blijven toevoegen voor de gebruikers. INNOCY helpt asset owners een duurzame lange termijn strategie te ontwikkelen.

Een vernieuwende aanpak voor infra development

Het team Infra development geeft u inzicht in de trends, ontwikkelingen, vraagstukken en onzekerheden die invloed hebben op uw assets, organisatie en werkzaamheden. We adviseren, maken plannen en stippelen een strategie uit voor de lange termijn. Voor een optimaal resultaat denken we het liefst al in een zo vroeg mogelijk stadium mee over oplossingen voor de vraagstukken waar u mee worstelt.

We hebben een proces ontwikkeld, onder andere gebaseerd op het INK-model en ISO 55000, waarmee u grip krijgt op de ontwikkelingen, richting geeft aan uw plannen en tegelijkertijd de organisatie helpt groeien en veranderen in denkwijze en taakopvatting. Verandering vindt pas plaats als het niet alleen op papier staat, maar ook daadwerkelijk door de mensen wordt gedragen. Daarom is onze ambitie om een ‘sense of urgency’ aan te wakkeren in uw organisatie.

Producten en diensten

  • Kennisdeling: adviezen, “ronde tafel”-gesprekken, presentaties, e-books en boeken.
  • Strategie- en conceptontwikkeling: ondersteunen van de organisatie bij het verkennen van de thema’s en het ontwikkelen van strategieën en concepten. We zetten in op creativiteit, vernieuwing en innovatie om u als asset owner vooruit te helpen.
  • Pilot/projecten: een concreet product/dienst in de samenleving implementeren. Deze producten/diensten kunnen door ons zelf of een van onze partners ontwikkeld en aangeboden worden.
  • Programma-, project-, en changemanagement: implementeren van de (nieuwe) strategie in uw bedrijfsvoering. Hierbij focussen we ons onder andere op het meenemen van de interne organisatie in de nieuwe denk- en werkwijze.
  • Consultancy: Het adviseren en verschaffen van kennis en inzichten over de thema’s die van belang zijn voor de vorming van uw lange termijn strategie.  Thema’s, trends en ontwikkelingen in de markt van infrastructuur en mobiliteit, zoals de energietransitie, duurzaamheid, digitalisering, etc.
  • Procesregie: het nadenken over de lange termijn ontwikkelingen is geen dagelijkse activiteit. Uw organisatie is 100% toegewijd op de dagelijkse activiteiten. Wij ondersteunen uw organisatie bij het periodiek nadenken over de lange termijn uitdagingen. Aan de hand van een proces – geïnspireerd op o.a. het INK-model en de ISO-55000 – werken we aan de lange termijn visie en concrete plannen voor asset owners.

Recente infra development projecten

Qirion: de stap naar datagedreven netbeheer en resultaatgericht onderhoud

Qirion (voorheen Liandon)

Qirion: de stap naar datagedreven netbeheer en resultaatgericht onderhoud

BEKIJK PROJECT

iCentrale: outsourcen van bediencentrales

Het landelijk programma iCentrale

iCentrale: outsourcen van bediencentrales

BEKIJK PROJECT

Een greep uit onze recente projecten

  • Advies over het realiseren van extra verbinding in Rotterdam
  • Advies over het beter benutten van de restwarmte in het havengebied in Terneuzen

Is uw organisatie klaar voor de toekomst?

Benieuwd hoe we uw organisatie toekomstbestendig maken? Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek wat een gedragen, duurzame lange termijn strategie voor uw organisatie kan betekenen.

Scroll naar boven