INNOCY is de spil tussen

opdrachtgever & opdrachtnemer

Oosterscheldekering: contractmanagement

De Oosterscheldekering is de langste afsluitbare stormvloedkering. Het is het huzarenstukje van de Deltawerken, mede vanwege de complexe techniek. De kering heeft ook grote invloed op flora en fauna van het achterland (Oosterschelde). Het vaste en klein variabel onderhoud worden uitgevoerd onder een prestatiecontract.

De vraag

Rijkswaterstaat heeft INNOCY gevraagd om mee te werken aan het contractmanagement voor zowel het prestatiecontract Oosterscheldekering als het contract Vervangen Dakbedekkingen. Binnen dit laatste contract wordt een aantal objecten in het areaal voorzien van een nieuwe dakbedekking.

De oplossing

Als contractadviseur is INNOCY mede de spil tussen Rijkswaterstaat als opdrachtgever en de aannemer. We zorgen ervoor dat het contract wordt uitgevoerd zoals het is bedoeld. Bij het prestatiecontract voor de Oosterscheldekering betreft het de monitoring van een zeer breed palet aan werkzaamheden, van onderhoud op en renovatie van technische installaties tot en met het creëren van nieuwe duinen die het zand opvangen dat anders op de Brouwersdam terecht komt.

Het resultaat

Het huidige prestatiecontract voor de Oosterscheldekering loopt in 2021 af en wordt dan opnieuw aanbesteed. INNOCY heeft er niet alleen aan bijgedragen dat het prestatiecontract succesvol is. De lessen die in het huidige contract zijn geleerd worden gebruikt om het nieuwe prestatiecontract te verbeteren.

Relevante projecten

Renovatie Abdijtunnel

Provincie Noord-Holland

Renovatie Abdijtunnel

BEKIJK PROJECT

Vernieuwing verkeerscentrale Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Vernieuwing verkeerscentrale Amsterdam

BEKIJK PROJECT
Scroll naar boven