Complexe vernieuwingsopgave

en sterk projectmanagement

Vernieuwing verkeerscentrale Amsterdam

Een goede bereikbaarheid is belangrijk. In Amsterdam spelen verkeerstunnels daarin een belangrijke rol. In de periode tot 2025 worden de Piet Heintunnel en de Arenatunnel gerenoveerd en de Michiel de Ruijtertunnel aangepast. Ook de verkeerscentrale van waaruit de tunnels en de verkeersmanagementsystemen worden bediend en bewaakt wordt vernieuwd.  

De vraag

Het Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam werkt aan deze vernieuwingsopgave. De complexiteit voor de verkeerscentrale wordt ingegeven door het feit dat veel aspecten samenkomen: techniek, ICT-systemen, organisatie, mensen, de huidige verkeerssituatie en de toekomstvisie van de gemeente. Bovendien is er in tegenstelling tot tunnels voor verkeerscentrales geen wet waarin staat waar die minimaal aan moeten voldoen. Om deze complexiteit te beheersen vraagt de gemeente ondersteuning op het vlak van projectmanagement.

De oplossing

INNOCY levert projectmanagementondersteuning op detacheringsbasis. Hoewel de gevraagde projectmanagementvaardigheden generiek zijn, is het project zelf heel complex. Naast de al genoemde factoren komt dat ook doordat er veel onderdelen, afhankelijkheden en stakeholders zijn. Daardoor is het cruciaal om continu in control te zijn op de onderdelen scope, tijd en budget.

Het resultaat

Het project loopt tot 2025. Mede door de inbreng van INNOCY is gerealiseerd dat de gemeenteraad zijn handtekening heeft gezet onder de Nota van Uitgangspunten. Daarnaast wordt binnenkort gestart met de bouw van een testcentrum: de Proof of Concept van de nieuwe verkeerscentrale. Daar worden de nieuwe combinaties van techniek en systemen vooraf getest voordat deze in exploitatie gaan. Met het testcentrum kunnen de risico’s van systeemintegratie in kaart worden gebracht en gemitigeerd voordat de nieuwe verkeerscentrale daadwerkelijk in gebruik wordt genomen.

Project VCA INNOCY

Relevante projecten

Oosterscheldekering: contractmanagement

Rijkswaterstaat

Oosterscheldekering: contractmanagement

BEKIJK PROJECT
Scroll naar boven