Succesvolle aanvraag

voor openstelling tunnel

Renovatie Abdijtunnel

De Abdijtunnel is eind jaren ’90 gebouwd voor het busverkeer tussen Hoofddorp en Schiphol. Om te voldoen aan de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) zijn een aantal installaties, twee nieuwe nooduitgangen en 24/7-bediening en -bewaking aan de aan de tunnel toegevoegd. Dit alles is gecombineerd met grootschalige onderhoudsvervangingen en met zo min mogelijk hinder voor 10.000 reizigers per dag.

De vraag

INNOCY was in dit project verantwoordelijk voor de marktbenadering, het projectmanagement, de projectbeheersing, het proces tot openstelling en de oplevering aan de tunnelbeheerder. Tevens was INNOCY verantwoordelijk voor de aanvraag en het verkrijgen van de subsidies van de Vervoerregio Amsterdam.

De oplossing

Als gedelegeerd opdrachtgever heeft INNOCY in samenwerking met de beheerder en de aannemerscombinatie het project ruim voor de wettelijke deadline van mei 2019 afgerond. Gezien de grote afwijkingen in het gebruik (alleen OV) en het voorzieningenniveau van de Abdijtunnel ten opzichte van de wet- en regelgeving was tijdig en frequent overleg met het bevoegd gezag en de veiligheidsbeambte noodzakelijk. Door alle relevante stakeholders bij het proces van renovatie en openstelling te betrekken voldoet de tunnel aantoonbaar en is de openstellingsvergunning succesvol aangevraagd.

Het resultaat

De renovatie is in de periode 2015-2017 succesvol uitgevoerd. Na de openstelling is het operationeel beheer overgedragen aan de provincie Noord-Holland.

Bekijk deze video voor meer informatie over dit project. 

Relevante projecten

Oosterscheldekering: contractmanagement

Rijkswaterstaat

Oosterscheldekering: contractmanagement

BEKIJK PROJECT

Vernieuwing verkeerscentrale Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Vernieuwing verkeerscentrale Amsterdam

BEKIJK PROJECT
Scroll naar boven