Volledig ontzorgen op

het gebied van tunnelveiligheid

Renovatie Koningstunnel: begeleiden vergunningsaanvragen

De Koningstunnel in het centrum van Den Haag moest worden gerenoveerd in het kader van de Tunnelwet en omdat de technische installaties aan het eind van hun levensduur waren. Hoofdaannemer Siemens-Heijmans heeft alle werkzaamheden rond de aanvraag van de omgevingsvergunning en de openstellingsvergunning neergelegd bij INNOCY.

De vraag

In de Koningstunnel zijn niet alleen installaties vervangen, maar ook nieuwe voorzieningen toegevoegd om de veiligheid te verhogen, zoals een camerasysteem, afsluitbomen en brandwerende bekleding. Vanwege de benodigde specifieke expertise op het gebied van tunnelveiligheid heeft Siemens-Heijmans INNOCY gevraagd om alle werkzaamheden te doen die nodig zijn voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning en openstellingsvergunning.

De oplossing

In het bouwplan voor de tunnel heeft INNOCY aangetoond dat de tunnel aan alle wettelijke eisen voldoet, op basis waarvan de omgevingsvergunning is verkregen. Nadat afspraken zijn gemaakt over het openstellingsproces is ook alle informatie aangeleverd aan de gemeente Den Haag die nodig is voor de aanvraag van de openstellingsvergunning. In beide gevallen moest worden aangetoond dat is voldaan aan het Toetskader Veiligheidsbeambte.

Tot slot heeft INNOCY ook de OTO-processen (opleiden, trainen, oefenen) ingeregeld en ervoor gezorgd dat alle betrokkenen – van operators en Officieren van Dienst Tunnel tot brandweer, politie en ambulance – zijn opgeleid. Voor iedere doelgroep is daarbij maatwerk geleverd.

Het resultaat

lNNOCY heeft de opdrachtgever – Siemens-Heijmans – volledig ontzorgd op het gebied van tunnelveiligheid. Daardoor kon de tunnel weer op tijd opengesteld worden voor het verkeer. In een evaluatie heeft de opdrachtgever deze werkzaamheden beoordeeld met het rapportcijfer 8-.

Relevante projecten

Maeslantkering: borgen van de integrale veiligheid

Rijkswaterstaat

Maeslantkering: borgen van de integrale veiligheid

BEKIJK PROJECT

Schiphol: operationeel tunnelbeheerder tijdens renovatie

Schiphol

Schiphol: operationeel tunnelbeheerder tijdens renovatie

BEKIJK PROJECT
Scroll naar boven