Een complexe situatie

met specifieke maatregelen

Schiphol: operationeel tunnelbeheerder tijdens renovatie

Schiphol heeft twee tunnels in beheer: de Buitenvelderttunnel, parallel aan de A4, en de Schipholtunnel die een verbinding vormt tussen Schiphol Plaza en Lang Parkeren. Die tunnel is via vier tunnelbuizen toegankelijk voor gewoon verkeer, fietsers en bromfietsers en de OV bussen. En de Kaagbaantunnel op de luchthaven zelf wordt gebruikt door kerosinetankwagens, bagagevervoer, crew-busjes en hulpdiensten. Beide tunnels zijn onlangs gerenoveerd om ze te laten voldoen aan de nieuwe Tunnelwet.

De vraag

Schiphol heeft INNOCY gevraagd om bij die beide projecten de rol van operationeel tunnelbeheerder op zich te nemen.

De oplossing

De operationeel tunnelbeheerder van INNOCY is vanaf de start van de realisatie bij beide projecten betrokken geweest. In de aanloopfase was het zijn taak om te kijken hoe aan de eis van Schiphol voldaan kon worden om de doorstroom van verkeer gedurende de renovatie te blijven garanderen. Dit zonder ook maar enige risicoverhoging te introduceren op het gebied van veiligheid. Dit laatste was een harde eis van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om voor de gefaseerde tunnelbuis renovaties een gedoogvergunning te verkrijgen.

De combinatie van deze twee eisen leverde met name bij de Buitenvelderttunnel een complexe situatie op waar specifieke maatregelen voor ontwikkeld moesten worden. Daar kwam nog eens bij dat Schiphol op dat traject met elektrische bussen rijdt. Dit stelt niet alleen specifieke veiligheidseisen aan de bussen, maar brengt ook nieuwe veiligheidsprocedures voor de tunnels met zich mee. Op beide vlakken heeft INNOCY aanbevelingen gedaan.

Het resultaat

INNOCY heeft het tunnelveiligheidsplan voor de twee tunnels ontwikkeld, alle werkzaamheden verricht die nodig waren om een openstellingsvergunning te krijgen en specifieke veiligheidsprocedures ontwikkeld voor het gebruik van elektrische bussen en andere voertuigen in tunnels. Deze procedures zijn geaccepteerd door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Veiligheidsregio Kennemerland en worden nu ook bij andere tunnels in de provincie Noord-Holland toegepast.

Relevante projecten

Renovatie Koningstunnel

Siemens-Heijmans

Renovatie Koningstunnel

BEKIJK PROJECT

Maeslantkering: borgen van de integrale veiligheid

Rijkswaterstaat

Maeslantkering: borgen van de integrale veiligheid

BEKIJK PROJECT
Scroll naar boven