Duurzaam en

efficiënt onderhoud

Instandhoudingsplannen Afsluitdijk: duurzaam en efficiënt onderhoud

De Afsluitdijk is een icoon van de Nederlandse waterbouw en scheidt het IJsselmeer van de Waddenzee. 

Vanwege de zeespiegelstijging en het vergroten van de afvoercapaciteit van water vanaf het IJsselmeer moet de Afsluitdijk versterkt worden.
Dit project wordt uitgevoerd door het consortium LEVVEL.

De vraag
In de periode 2019-2022 versterkt LEVVEL de Afsluitdijk. Een groot project dat bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Het verhogen en versterken van het dijklichaam met een nieuwe steenbekleding;
  • Het versterken van de hoogwaterveiligheid van schutsluizen door twee nieuw te bouwen keersluizen (Den Oever en Kornwerderzand);
  • Het realiseren van een groot pompgemaal en extra spuisluizen om meer water af te kunnen voeren;
  • Het verbeteren en onderhouden van de rijksweg A7 door een nieuw wegprofiel, nieuwe geleiderails en bredere vluchtstroken.

LEVVEL wordt daarna ook 25 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud.

De oplossing
INNOCY heeft de instandhoudingsplannen voor de keersluizen Den Oever en Kornwerderzand geschreven. Deze plannen liggen aan de basis van de asset management-processen. Ook hebben we een overkoepelend onderhoudsconcept geschreven voor de huidige fase van onderhoud en instandhouding vanaf Aanvangsdatum (AD)en dit geïmplementeerd. Dit concept wordt continu door ons geoptimaliseerd.

Het resultaat
Het resultaat is een functionele weergave van alle onderhoudsactiviteiten en een overkoepelend plan voor de instandhoudingsfase. Door dit plan kunnen de assets op een duurzame en efficiënte wijze worden onderhouden.

Relevante projecten

Inrichting Asset management VeenIX

VeenIX

Inrichting Asset management VeenIX

BEKIJK PROJECT

Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek

Siemens

Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek

BEKIJK PROJECT

Zuidasdok: nadenken over onderhoud tijdens ontwerpfase

Zuidasdok

Zuidasdok: nadenken over onderhoud tijdens ontwerpfase

BEKIJK PROJECT
Scroll naar boven